18.06.2018

Po 20 czerwca br. WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO we Wrocławiu przeprowadzać będzie egzaminy państwowe praktyczne (z wykorzystaniem pojazdów WORDU) wyłącznie na pojazdach marki KIA RIO.

Kursanci Ośrodka Szkolenia Kierowców Wolski & Gliga będą mogli nadal zdawać egzaminy praktyczne na pojazdach marki TOYOTA YARIS, które będziemy udostępniać Państwu na egzamin państwowy praktyczny.
 
W cenie kursu zapewniamy Państwu dwukrotne podstawenie Toyoty Yaris na egzamin państwowy.
Przed zapisaniem się na egzamin w WORD niezbędny będzie kontakt z nami w celu ustalenia terminu egzaminu i  możliwości podstawienia naszego pojazdu.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, praktyczna część egzaminu państwowego, na wniosek i koszt osoby egzaminowanej może być prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.
 
Osoba egzaminowana, składająca wniosek o przeprowadzenie praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy, dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego.